Impressie vanaf de Raadhuisweg

Raadhuisweg

Appartementengebouwen met een knipoog naar het verleden
Reeuwijk / 2023 / Wonen

Aan de Raadhuisweg in Reeuwijk zijn 3 appartementengebouwen in aanbouw, met in totaal 30 appartementen. De 5 kleine blokken met ieder 2 woningen maken plaats voor nieuwbouw, omdat zij om meerdere redenen niet meer voldoen aan de eisen van de woningbouwvereniging. De nieuwe appartementen vallen in de sociale – en middeldure huur en zijn daardoor zeer geschikt voor starters en senioren.
De bebouwing langs de Raadhuisweg is historisch gegroeid

De Raadhuisweg is in 1834 aangelegd als particuliere tolweg tussen Gouda en Bodegraven en loopt parallel aan de westzijde van de Breevaart. De weg is lange tijd de hoofdverkeersader in het dorp geweest en is verbonden met de snelweg A12. Tegenwoordig heeft de Randweg deze functie overgenomen en is het nu een gewone ‘dorpsweg’.

De bebouwing aan de Raadhuisweg is dan ook in de loop der tijd als een typische lintbebouwing gegroeid en wijkt af van de overige bebouwing van Reeuwijk. De nieuw te bouwen appartementengebouwen zijn een mooie toevoeging in de lintbebouwing van de Raadhuisweg en worden omringd door woningen aan de achterkant en het water van de Breevaart aan de voorkant. De woningen die gesloopt worden voor de nieuw te bouwen appartementengebouwen maakten vroeger onderdeel uit van een sociaal woningbouwcomplex. Dat woningbouwcomplex werd gerealiseerd in het eerste kwart van de twintigste eeuw en bestond uit 6 blokken waar er nu 5 van worden gesloopt. Omdat het eerste blok geen eigendom is van de Woningbouwvereniging Reeuwijk word deze niet mee genomen in de ontwikkeling. De 5 blokken met in totaal 10 woningen zij bijna 100 jaar oud en hebben een achterstand in onderhoud en voldoen niet meer aan de wooneisen van de huidige tijd. Daarom is heeft de woningbouwvereniging besloten de blokken te slopen en nieuwe woningen terug te bouwen.

Tekening van het bestaande en nieuwe profiel van de Raadhuisweg
Tekening van het bestaande en nieuwe profiel van de Raadhuisweg
Silhouet van het verleden
De nieuw te realiseren appartementengebouwen bestaan uit 2 gebouwdelen. Het voorste deel is kleinschalig en een verwijzing naar de oorspronkelijke woningblokjes met daarachter een groter blok met een modernere uitstraling en samen is het 1 appartementengebouw. De 3 gebouwen vormen een nieuwe reeks in het oorspronkelijke lint op de plek waar de oorspronkelijke blokjes gesloopt worden. Om toch variatie in de blokken te krijgen hebben wij met kleurnuances gewerkt. Dat zorg voor subtiele verschillen in het straatbeeld.
Vogelvluchtimpressie vanaf het water
Romantisch en modern

Het ontwerp bestaat uit een romantische ‘voorbouw’ en een moderne ‘achterbouw’. De voorbouw is kleinschalig en vormt een nadrukkelijke verwijzing naar de bestaande woningen aan de Raadhuisweg. Formaat, materiaal, kleurgebruik en detaillering vinden hun oorsprong in de huidige traditionele woningbouw uit het begin van de 20e eeuw. Oranje dakpannen, bruinrode bakstenen, wit lijstwerk, groene luiken en witte gootklossen hebben een directe link naar de Hollandse bouwtraditie.

De achterbouw vormt een contrast met de klassieke, meer expressieve voorbouw, door de sobere eigentijdse verschijning met een lichte en zachte kleurstelling en een eenvoudige detaillering. Hiermee ontstaat er in de achterbouw een rustig decor voor de historische voorhuizen die prominent aanwezig blijven.

Ondanks de sobere opzet zijn de dorpse inpassing en aansluiting op de context bij de achterbouw niet uit het oog verloren. De warme lichte baksteen sluit goed aan op de dorpse aardetinten in de omgeving. Verticale raamopeningen, dakkapellen en een natuurstenen plint geven het gebouw een plezierige en dorpse uitstraling met verwijzing naar klassieke verhoudingen.

De eigen identiteit van de bouwblokken komt tot uitdrukking in de naamaanduiding boven de hoofdentree. Elk blok wordt voorzien van een naam die verwijst naar één van de Reeuwijkse plassen zoals Vrijhoef, Vogelenzang en Ravensberg. Hiermee worden de gebouwen nog sterker verankerd in de omgeving.

Project info

Project

Raadhuisweg

Locatie

Raadhuisweg Reeuwijk

Opdarchtgever

Woningbouwvereniging Reeuwijk

Programma

  • 30 woningen
    • 24 sociale huur woningen
    • 6 middeldure huur woningen
  • Voor starters en senioren

Delen

Vogelvluchtimpressie vanuit het dorp
Andere projecten
Priocompex ,
Uitgeest
Zorgwoningen Haarlem,
Haarlem
Bristolroodstraat,
Zaandam