Brede school

In opdracht van Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam (AWM) is door FKG architecten een brede basisschool ontworpen. Deze brede school biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang, een dependance van de regionale bibliotheek en een gymzaal. In het ontwerp is veel aandacht voor duurzaamheid en comfort. Voor de installaties wordt er gebruikgemaakt van warmte- en koudeopslag, een energiedak, energiezuinige verlichting en zonnewarmte.

Project gegevens

Opdrachtgever
AWM Woningbouw
Aannemer
Hecon
Constructeur
Peters & Van Leeuwen
Locatie
Monnickedam

Locatie

De locatie van de school is gelegen aan de Gruttostraat te Ilpendam. De wijk waarin de school is gesitueerd bestaat voor een groot deel uit woningbouw. De omringende bebouwing wordt gekenmerkt door woningbouw uit de jaren ’70. Deze woningen bestaan uit rijwoningen en vrijstaande woningen.

De school

De brede school is een zgn. multifunctionele accommodatie met een heldere logistiek, waar ontmoeting voor kinderen, ouders en de buurt centraal staat. Dit komt tot uitdrukking in de centraal gelegen hal met het speellokaal dat zich uitstrekt over twee verdiepingen. De verschillende gebruikers liggen rond dit speellokaal, het hart van de school. De ruimte is eveneens toegankelijk voor buurtbewoners. Trappen en vides verbinden de centrale hal met de eerste verdieping en het verhoogde schoolplein. Het gebouw nodigt daarbij uit tot ontmoeting, avontuur en beweging. De flexibiliteit en compactheid van het ontwerp en de aansprekende gevels vormen de basis voor een duurzame en kwalitatief hoogwaardige school.

Onderdelen van de brede school :
• openbare basisschool H.M. van Randwijk
• Roomskatholieke basisschool St. Sebastians
• peuterspeelzaal De Robbedoes
• kinderopvangcentrum en buitenschoolse opvangvoorziening Tinteltuin
• openbare bibliotheek
• gymzaal
• de buitenruimte behorende bij de scholen