Blekersduin

Tussen dorp en duin
Santpoort zuid / 2019 / wonen, supermarkt, parkeergarage

Een uniek nieuwbouwproject tegen de grens van Bloemendaal, tussen Santpoort-Zuid en de historische duinenrij van Blekersduin. Dit project is opgedeeld in diverse fasen. In fase 1 is gestart met het ontwerp en de realisatie van de supermarkt, parkeerkelder en de eerste negen appartementen boven de winkel. In fase 2 zijn 22 appartementen gerealiseerd. Fase 3 bevatte de 14 grondgebonden woningen en fase 4 is nog in ontwikkeling en zal uit 40 sociale huurwoningen bestaan.

De naam van dit project is afgeleid van een bleekveld. Een bleekveld vormt de overgang van het dorpscentrum van Santpoort-Zuid en het hoger gelegen bosrijke duingebied. In de nieuwe situatie hebben wij bij FKG rekening gehouden met dit overgangskarakter en sluiten landschap en architectuur aan op de karakteristieke sfeer in de directe omgeving.

Veel groen, passend bij de omgeving

Als de omgeving mooi en groen is, is het vanzelf aantrekkelijker om er te zijn. Op het plein bij de supermarkt is dan ook aanzienlijk meer groen dan dat je bij andere supermarkten ziet.
Het dorp Santpoort-Zuid wordt getypeerd als een landelijk-dorps woonmilieu met een groen karakter. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het terrein is de inpassing van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle elementen van Santpoort-Zuid.
De locaties voor de aanplant van bomen zijn logisch gekozen in dit project ten opzichte van de gebouwen. Waar mogelijk zijn de reeds aanwezige bomen blijven staan.  

Een nieuwe dorpskern met wonen, werken en recreëren

Santpoort-Zuid heeft altijd zijn dorpskern gehad aan de Bloemendaalsestraatweg, een levendige, gezellige winkelstraat. Door deze ontwikkeling is het de bedoeling om deze dorpskern in tact te laten en nog verder te ontwikkelen. De ontwikkeling van het project Blekersduin heeft de functie gekregen van een mooie, gezellige kern van Santpoort-Zuid, waar mensen naast om te wonen ook graag heen gaan voor een boodschapje, om te spelen, om te ontspannen of om gewoon even op een bankje te zitten en mede-dorpsbewoners te ontmoeten. Gezelligheid en ontmoeting in een mooie groene omgeving is wat altijd de bedoeling is geweest in deze ontwikkeling.

Project info

Project

Blekersduin

Locatie

Bloemendaalseweg, Santpoort-Zuid

Opdarchtgever

Dreef beheer BV

Aannemer

Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen

Omvang

5832 m2

Programma

  • Supermarkt
  • 71 appartementen inclusief parkeerplaats
  • 14 luxe twee-onder-een-kap villa’s
  • 2 vrijstaande villa’s

Delen

Andere projecten