Impressie vanaf de rontonde van de Paltrok - FKG architecten

Paltrok

Een pilaar in de stedelijke ontwikkeling van de wijk Kogerveld
Zaandam
/ woningbouw
+ bedrijfsruimte
/ 2023

Met de Paltrok word er een mooi nieuw complex gecreëerd aan het begin van de Boerenjonkerbuurt. Het complex gelegen aan de Paltrokstraat en de Doctor H.G. Scholtenstraat vormt hiermee de poort naar het nieuwe woongebied achter de Paltrokstraat. Op deze locatie komen 236 woningen op de woningmarkt.

Buurt met lange woongeschiedenis

Het gebied van de Boerejonkerbuurt is al sinds eind van de middeleeuwen bewoond. Vanaf de 17e eeuw verschenen ook de molens daar in het landschap. De buurt is vernoemd naar de molen de Boerejonker uit deze periode. Het karakter van het gebied wijzigde niet veel tot het eind van de 19e eeuw. Vanaf dat moment waren de gevolgen van de industriële revolutie te merken. Er ontstond fabrieksbebouwing langs de Zaan.

Het complex is gelegen aan de Paltrokstraat, tussen de Cornelis van Uitgeeststraat en de Doctor H.G. Scholtenstraat. Het gebied betreft een bedrijventerrein dat sinds de jaren ’60 is ontwikkeld achter het historische lint langs de oostzijde van de Zaan. Door de aanwezigheid van verschillende woningen, is het gebied minder aantrekkelijk geworden als vestigingsmilieu van zwaardere bedrijven. Tezamen met de grote woningbehoefte hebben deze factoren geleid tot het aanwijzen van het gebied als één van de gebieden waar de gemeente Zaanstad in hun MAAK.Zaanstad strategie voorrang voor herontwikkeling aan geeft.

De poort van de Boerejonkerbuurt

Het plan ‘Woningbouw Paltrok Zaandam’ is ontwikkeld op basis van het in 2017 opgestelde stedenbouwkundig raamwerk van Palmbout Urban Landscape. De uitgangspunten zijn vertaald naar twee U‐vormige woongebouwen, die rondom een centrale binnentuin zijn gepositioneerd.. De grotere gebouwen zijn gepositioneerd aan de doorgaande wegen, waarbij de toren als hoogteaccent aan de rotonde komt te staan. Hier wordt ook ingezet op een levendige commerciële plint, die uitnodigend werkt voor het nieuwe woongebied. De locatie vormt hiermee de poort naar het nieuwe woongebied in de Boerejonkerbuurt.

In de tussenstraten wordt een meer besloten beeld nagestreefd, dat qua uitstraling een kleinere schaal krijgt door de aflopende bouwhoogte naar de Van Uitgeestraat. De variatie in kapvormen, materiaal‐ en kleurgebruik en samengestelde volumes levert een bebouwingsbeeld op dat goed aansluit bij het karakter van Zaandam.

De parkeerterreinen worden voorzien van een dek, waarop de gemeenschappelijke binnentuin wordt ingericht. Deze parkachtige ruimte wordt een aangename (koele) ontmoetingsplaats voor de bewoners en draagt bij aan de levendigheid van het gebied en de kwaliteit van het wonen. Tevens biedt deze kansen voor het opvangen en benutten van hemelwater.

Project info

Project

Paltrok

Locatie

Paltrokstraat Zaandam

Opdrachtgever

Blue Banner BV

Aannemer

Friso bouwgroep

Constructeur

Meijer & Joustra BV

Omvang

20890 m2 (BVO)

Programma

  • 236 woningen
    • Sociale huur 73
    • Vrije sector huur 138
    • BKZ (Betaalbare koop Zaanstad) 25
  • Bedrijfsruimte 700m2
  • Parkeren 198
  • Plint met woonwerk ruimte

Delen

Impressie vanuit de Doctor H.G. Scholtenstraat
Duurzaamheid / Circulair

Zaanstad heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een schone, circulaire stad. De bouwsector gebruikt wereldwijd circa 40% van de beschikbare grondstoffen en produceert veel CO2‐uitstoot. Binnen de ambities van Zaanstad kan de initiatiefnemer een positieve rol spelen. Hierbij wordt gekeken naar het terugdringen van uitstoot, tegengaan van uitputting van de beschikbare grondstoffen met als doel zo een betere leefomgeving te creëren. De ontwikkelaar van dit project streeft in dit kader 30% reductie van de uitstoot na waar wij als architect binnen de beschikbare mogelijkheden rekening mee hebben gehouden.

De woningen in het plan Paltrok worden gerealiseerd conform de eisen van ‘Bijna Energieneutraal Gebouw’ (BENG), die sinds 2021 als norm gelden. Hierbij geldt dat voor zowel de verwarming als de verkoeling een hoge norm geldt. Om in de zomer de gebouwen voldoende koel te houden zonder hier airco’s voor te hoeven gebruiken worden waar nodig reflecterende beglazing en screens toegepast.

Klimaatadaptatie

Het waterbeheer wordt op een duurzame wijze vormgegeven. Bij de uitwerking wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het veranderende klimaat. Op basis van doelvoorschriften worden in het bouwplan passende maatregelen getroffen. Om te zorgen dat het complex niet te warm wordt is er gebruik gemaakt in het plan van zoveel en zo effectief mogelijk groen . Het groen wordt vooral toegevoegd in de ontmoetingsgebied, tussen en vóór de gebouwen, waar het koelte kan bieden. Extreme neerslag en droogte worden bestreden door hemelwater in het project vast te houden, door het toepassen van waterretentiebakken in de dakvlakken of onder de binnentuin. Deze bakken vormen een gunstige voedingsbodem voor begroeiing.

Impressie van de Levensboom boven de entree

Andere projecten

Fulfilment Center Bol.com

- Waalwijk

distributiecentrum
+ bedrijfspand

De Kroon

- Zaandam

woningbouw

Siriusplein

- Volendam

woningbouw