Birdeye foto - John Deere Middenmeer

John Deere

Krachtige sculpturale hoofdvorm in een karakteristieke groene kleur
Middenmeer / Bedrijfspand

In opdracht van Dreef Beheer BV heeft FKG architecten het ontwerp gemaakt van de nieuwe vestiging van John Deere op Agriport te Middenmeer. Kraakman Perfors BV voert vanuit dit centrale punt langs de A7 haar werkzaamheden uit. Het hoofdgebouw is 3.600 m2 groot en is onderverdeeld in een showroom, een magazijn en een werkplaats. Naast het hoofdpand staat een separaat gebouw van 120 m2, welke is ingericht als wasstraat voor landbouwvoertuigen.
“Groene kool”
De bedrijfsgebouwen op het Agri-businesscomplex liggen als groene kolen in het polderlandschap. De strook gebouwen vormen een gemeenschappelijke wand en hebben een eenduidig karakter wat goed te zien is vanaf de A7. Het bedrijfspand van John Deere is hierin een blikvanger met de krachtige sculpturale hoofdvorm en de karakteristieke groene bedrijfskleur.
Luchtfoto - John Deere Middenmeer
Agri-businesscomplex

Het Agri-businesscomplex is gelegen langs de A7 zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de zichtlocatie. Door de bebouwing, ten opzichte van de weidsheid van de polder, is een nieuw contrast ontstaan, waarbij de A7 de scheidslijn is.


Langs de A7 is een strook gereserveerd, die op eenduidige wijze is ingericht, zodat de eenheid van het Agri-businesscomplex, bezien vanaf de snelweg, wordt versterkt. Het complex vormt hierbij in architectonisch opzicht één wand. Aan de oostzijde van het terrein is ook een dergelijke wand gevormd, in combinatie met een bomenrij. Er is gestreefd naar een hoge mate van uniformiteit in de architectuur ten behoeve van dit ‘wandeffect’.

Project info

Project

John Deere

Locatie

Middenmeer

Opdarchtgever

Dreef Beheer BV

Aannemer

SAS bv

Constructeur

Dijkhuis

Omvang

3720 m2 BVO

Delen

Foto van de entree - John Deere Middenmeer
Plattegronden en doorsnede
Foto van de achterkant - John Deere Middenmeer
Andere projecten