Jansstraat

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx / xxxx / xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Landschappelijke en dorps

Assendelft is het langgerektste lintdorp van Nederland dat zich door het veenweidegebied uitstrekt van het Noordzeekanaal tot aan Krommenie. De drager van Assendelft is het historische bebouwingslint van de Dorpsstraat dat in verschillende delen van Assendelft een eigen karakter heeft. Kenmerkend voor de bebouwing langs het dorpslint is de grote diversiteit in bebouwing die bepaald wordt door differentiatie in onder andere kapvorm, kaprichting, goot- en nokhoogte en plek op de kavel. Door het gebruik van traditionele materialen, zoals baksteen, en rekening houdend met de eerder genoemde kenmerken wordt aangesloten bij de bestaande panden aan de Dorpsstraat.

De locatie van dit project ligt nabij het kruispunt met de Noorderveenweg. Doordat zowel de Dorpsstraat als de Noorderveenweg belangrijke ontsluitingswegen zijn, ligt deze locatie op een prominente plaats in Assendelft.

De zorgboerderij wordt vrijwel rondom door woningen vergezeld. Aan de enige nog lege zijde in de oostelijke richting zal de komende jaren de woonwijk Overhoeken gerealiseerd worden. Door het gebruik van de kenmerken van Assendelft is dit ontwerp functioneel en architectonisch  een waardevolle toevoeging aan het dorpslint. 

Stedenbouwkundige inpassing
Door de ontwikkeling van Saendelft is de bedrijfsbestemming die voorheen Dorpsstraat 707 zat onwenselijk geworden en heeft het toenmalige bedrijf ervoor gekozen om te verhuizen naar een bedrijventerrein verderop in de stad. Omdat het bedrijf van voorheen eigenaar van de grond is gebleven hebben zij de wens uitgesproken om de grond een maatschappelijk doel te geven welke past in het lintdorp Assendelft. Na een korte zoektocht is gekozen om de droom van Helmie Ammerlaan te verwezenlijken. Helmies’ droom was om oudere echtparen, die zorg nodig hebben, samen te laten leven. Samen met de Van Hollant groep wordt dit nu werkelijkheid. Voor de nieuwe inrichting is een plan gemaakt dat in de hoofdopzet refereert aan streekeigen (agrarische) bebouwing, zoals die in de omgeving van oudsher aanwezig is. Vanzelfsprekend wordt de bebouwing in een moderne vorm uitgevoerd. De bebouwing maakt een overgang tussen de grote schaal van de Noorderveenweg naar de kleinere schaal van de Dorpsstraat. Aan de Dorpsstraat komt een gebouw dat is samengesteld uit verschillende hoogtes. Het meest noordelijke gebouw komt op de hoek van de Dorpsstraat en de Noorderveenweg, de meest zichtbare plek van het terrein. Aansluitend, aan de Dorpsstraat, komen gebouwen welke vormgegeven zijn als individuele woonhuizen, zowel qua vormgeving als materialisering. Deze gebouwen krijgen een dwarskap en hebben een maximale hoogte van 9 meter. Met een stoere stolpboerderij en de typische woningen met mansardedak wordt dit stukje Dorpsstraat hersteld. Groepen (alleenstaande) ouderen met een zorgbehoefte willen passende woningen. Door de ontwikkeling van deze zorgappartementen zal worden tegemoet gekomen aan een actuele woonbehoefte die leeft binnen Zaanstad. Kleinschalige wooncomplexen die overzichtelijk en veilig zijn is de doelstelling van de gemeente, met ons ontwerp geven wij hier perfect invulling aan.
Niet inleveren op comfort
De uiteindelijke uitbater van dit project, Van Hollant, wil 32 zorgappartementen gerealiseerd zien aan de Dorpsstraat 707 in Assendelft, op het terrein waar bouwbedrijf Van der Gragt voorheen was gevestigd. Onderdeel het grotere plan voor deze kavel is de ontwikkeling van een Aldi-filiaal met meerdere appartementen erboven. Van Hollant biedt naar eigen zeggen een alternatief voor de reguliere verzorgingshuizen. Mensen wonen er zelfstandig in hun eigen huis, ‘maar wel met de veiligheid en de zekerheid van 24 uur per dag zorgaanwezigheid’. De zorgvilla ziet er van buiten uit als een grote stolpboerderij met daaraan vast een aaneengeschakelde rij ‘Zaanse’ huisjes. Rond de villa wordt een ruime tuin aangelegd met zitjes en wandelpaden voor de bewoners. De gehele voorziening wordt rolstoelvriendelijk en naast de appartementen beschikt de zorgvilla over een ruime keuze aan faciliteiten zoals een woon- en eetkamer met open haard, een serre en bibliotheek, een speciale woon- en eetkamer voor bewoners met geheugenproblemen, een zorgpost die 24 uur per dag bemand is, een professionele keuken met een chef-kok, een linnenkamer, een filmzaal, een schoonheidssalon en een sport- en fysioruimte.
Helmie’s droom
Een droom die door toevalligheden in sneltreinvaart werkelijk is geworden. De jarenlange lobby om oudere echtparen waarvan een of beiden dementie heeft toch bij elkaar te kunnen laten wonen was en is de missie van Helmie Ammerlaan en haar campagne ‘Helmies Droom’. Toen een ambtenaar van Gemeente Zaanstad per toeval op Helmie stuitte is het zaadje geplant voor dit project. Het idee was er, het moest alleen nog in uitvoering gebracht worden. Samen met Van Hollant, Van der Gragt, Bart de Jong ontwikkeling en FKG Architecten is het in 2022 mogelijk voor oudere echtparen waarvan een of beiden dementie heeft toch bij elkaar te kunnen blijven wonen in een veilige, groene omgeving.
Project info

Project

Winkels en woningen Krommenie

Locatie

Krommenie, Heiligeweg

Opdarchtgever

Dreef beheer BV

Aannemer

Bot bouwgroep

Omvang

9300 m2

Programma

  • Supermarkt
  • 2 winkels
  • 54 appartementen
  • 54 Parkeergarage

Fotograaf

Wietse …….

Delen

Andere projecten
Heiligeweg,
Krommenie
Distributiecentrum XXL,
Zorgboerderij,
Assendelft