Brug

Over het oorspronkelijke veenriviertje Het Twiske in Amsterdam Noord ontwierp FKG architecten aan de Zaan een vaste brug voor autoverkeer, fietsers en voetgangers.

Project gegevens

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Noord
Aannemer
Aannemingsbedrijf Dekker Krabbedam
Constructeur
Peters & van Leeuwen
Locatie
Twiske zuid

Omgeving

Twiske Zuid is gelegen in het noordwesten van stadsdeel Amsterdam-Noord. Op een tweetal voormalige bedrijventerreinen (Industrie Kadoelen en het Tiemstra terrein) wor¬den 157 woningen gerealiseerd. Beide terreindelen worden gescheiden door veenri¬viertje het Twiske. De nieuwe brug over het Twiske vormt de verbinding tussen beide deelgebieden en sluit aan op een deels nieuw aan te leggen weg door het plangebied. De nieuwe weg is bedoeld voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Het is een 30km/u-weg met een lage verkeersintensiteit. Door deze nieuwe ontsluitingsroute wordt het verkeer in de buurt evenwichtiger verspreid, waaronder het schoolgaande verkeer.

Concept

Het Twiske is een oorspronkelijk veenriviertje dat in het verleden de grens vormde tussen de in Waterland gelegen ontginningseenheden Landsmeer en Oostzaan. Het riviertje heeft in het verleden als directe verbindingsroute naar het IJeen belangrijke rol gespeeld als verkeersroute in het zeer natte Waterland. De nieuwe brug over het Twiske respecteert de waardevolle, historische waterloop. De nieuwe brug is onderge-schikt gemaakt aan het Twiske en de omliggende groene oevers. De voor Waterland zo karakteristieke witte houten ‘bruggetjes’ zijn als beeldreferentie gebruikt voor de nieuw te maken brug. Hierdoor vormt de brug een herkenbaar oriëntatiepunt in het idyllische landschap. Het oorspronkelijke beeld wordt uitgewerkt met eigentijdse en duurzame materialen (waaronder glasvezelversterkt composiet) en details. De brug wordt verlicht met twee staande lantaarnpalen en word nog nader afgestemd op de overige openbare verlichting van het plangebied.