Bongerdbrug

De gemeente Amsterdam heeft FKG architecten aan de zaan opdracht verstrekt voor het ontwerp van de Bongerdbrug. Deze brug is bestemd om de bereikbaarheid van Amsterdam Noord per fiets te verbeteren.

Project gegevens

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Noord
Aannemer
Gebr. Beentjes te Akersloot
Constructeur
Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V.
Locatie
Amsterdam Noord

Situatie

De Bongerdbrug overspant een relatief smal deel van het Zijkanaal I. Vanaf de rand van woningbouwgebied “De Bongerd” vormt de brug een directe aansluiting op het oostelijke fietsnetwerk. De brug ligt aan de westkant op de zogenoemde buitendijkse gronden. Aan de oostkant ligt de brug op de oude Waterlandse Zeedijk. Door de variëteit in woonboten, de verschillende werven en diverse soorten van bebouwing is er langs het Zijkanaal I een bonte schakering van vormen en functies. Door de introductie van sober vormgegeven bruggen wordt het kanaal en de omgeving veel meer een eenheid. Het omsluitende karakter van het water rond de wijk wordt aangevuld en ondersteund met de vormentaal van de bruggen.

Het Ontwerp

Vanuit het oogpunt van doorzicht van en overzicht over het kanaal is de Bongerdbrug zo minimaal mogelijk ontworpen. De brug heeft een ranke en elegante uitstraling en scheert met een vloeiende lijn laag en zoevend over het water. De doorsnede en ondersteunende constructies zijn zo slank mogelijk uitgevoerd. Om het doorzicht en de ruimtelijke beleving van het kanaal te versterken is de leuning eveneens zo licht en transparant mogelijk uitgevoerd. Technische voorzieningen zoals slagbomen, verlichting en camera’s zijn geïntegreerd in het ontwerp. De strakke belijning van de brug wordt geaccentueerd door het dek en de leuning uit te voeren in een lichte kleur terwijl de ondersteunende constructies opgenomen zijn in een donkere tint, wegvallend tegen de donkere kleur van het water.

De constructie

Qua techniek is de brug uitgevoerd als basculebrug met een enkel brugdek en één draaipunt. Het openen en sluiten van de brug vindt plaats middels hydraulische cilinders. Doordat de cilinders en het contragewicht zich onder het brugdek bevinden, blijft de techniek zoveel mogelijk verborgen voor de buitenwereld en wordt de slankheid van de brug zo min mogelijk aangetast.