Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat volgens FKG verder dan alleen het toepassen van duurzame materialen en installaties. FKG architecten is ervan overtuigd dat duurzame gebouwen, gebouwen zijn waar mensen ook na decennia nog steeds van houden.

Gebouwen die mee kunnen groeien met de behoefte van de gebruiker en die over een duurzame kwaliteit beschikken. Gebouwen waar mensen trots op zijn, gaan immers langer mee. Duurzame kwaliteit kan alleen tot stand komen als duurzaamheid integraal en in alle fasen van het ontwerpproces meetelt. De benadering van FKG architecten kenmerkt zich door een sterke focus op gebruikskwaliteit, de keuze voor duurzame materialen, een zorgvuldige inbedding van het gebouw in de context, flexibiliteit en slimme klimaatconcepten. Deze aanpak leidt tot duurzame architectuur die een hoge waardering heeft bij haar gebruikers. Een belangrijk aspect bij het integraal duurzaam ontwerpen is voor FKG de meetbaarheid en de status die het krijgt. FKG gebruikt hier toe het duurzaamheidskeurmerk BREEAM en het bureau heeft zich in de afgelopen jaren geprofileerd als een ware specialist op dit gebied.

BREEAM

BREEAM staat voor Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method. Breeam meet meer dan alleen energieverbruik. Breeam kijkt naar de totale impact van het gebouw op het milieu, denk aan: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Een interessant gegeven is dat de overheid subsidie vrijmaakt voor gebouwen met een Breeam-certificaat. Een Breeam-gecertificeerd gebouw is een duurzaam gebouw dat het milieu minder aantast en minder energie kost. Dit resulteert in een duurzaam en verantwoord gebouw dat past binnen een duurzame wereld.