Directievoering en toezicht

Zo zorgvuldig als FKG architecten is bij het maken van ontwerpkeuzes, zo zorgvuldig zijn wij ook bij de controle van andermans keuzes. Tijdens de directievoering controleert FKG architecten de tekeningen van derden. Te denken valt aan de tekeningen van constructeurs, aannemers, leveranciers en installateurs. Naast het controlewerk organiseert FKG architecten bouwvergaderingen en werkvergaderingen en zorgt het bureau voor een soepel verloop van het proces. FKG dirigeert als het ware de partijen die bij het proces betrokken zijn en leidt het geheel in goede banen. De rol van de directievoerder verandert tijdens de realisatie van de bouw in die van opzichter. Deze persoon houdt toezicht op de bouwplaats en bewaakt en waarborgt de kwaliteit van het ontwerp.