Bouw Informatie Model (BIM)

FKG architecten aan de zaan werkt met een van de nieuwste communicatiemiddelen voor het ontwerp-, uitvoerings- en onderhoudsproces van een gebouw: het Bouw Informatie Model (BIM).

Daarmee wordt alle informatie gedurende het gehele (ontwerp/bouw/gebruik) proces opgeslagen, gebruikt en beheert in een digitaal (3D) gebouwmodel. BIM verbindt de verschillende bouwdisciplines met elkaar, waardoor we sneller tot een beter resultaat komen. Samenwerken met onze adviseurs in één 3D-model geeft een optimaal inzicht in alle aspecten van het gebouw. Hiermee worden gedurende het ontwerpproces faalkosten voorkomen die anders zouden kunnen voorkomen tijdens de uitvoering. Het spaart tijd uit en draagt daarnaast bij aan een positieve, wederzijdse beïnvloeding van en door ontwerpers, adviseurs, uitvoerenden en opdrachtgever. BIM maakt het mogelijk om al tijdens het ontwerpproces, het gebouw door te rekenen op het gebied van o.a. kosten, bouwtijd en energieverbruik inclusief de invloed op bouwkosten als gevolg van ontwerpwijzigingen en varianten. Het geeft de kans gebouwen sneller te ontwikkelen en efficient om te gaan met de kosten. Het aantal fouten wordt immers teruggebracht, evenals de faalkosten. Naast het feit dat in het ontwerpproces beter optimale en inzichtelijke keuzes gemaakt kunnen worden, zorgt deze werkwijze ook voor een optimale afstemming tussen partijen in het proces: opdrachtgever, aannemer, adviseurs en architect.