Architectonisch ontwerp

Bij overeenstemming van de uitgangspunten voor het ontwerp wordt het geheel verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. FKG architecten aan de zaan gelooft in een sterk architectonisch concept dat ten grondslag ligt aan de verdere uitwerking van het ontwerp. Een sterk idee dat de leidraad is voor de te maken keuzes tijdens het ontwerpproces. Keuzes als het gaat om bouwmethode, constructieprincipe, facadeindeling, materialisering en detaillering.