VMBO school Zaandam

vmbo school compas entree 01.jpg
vmbo school compas entree 04.jpg
vmbo school compas entree 03.jpg
vmbo school compas entree 02.jpg
vmbo school compas catwalk 01.jpg
vmbo school compas catwalk 02.jpg
vmbo school compas catwalk 03.jpg
vmbo school compas aula 02.jpg
vmbo school compas aula 01.jpg

Home > Projecten > VMBO school Zaandam

Zuiderzee College Zaandam

OVO Zaanstad heeft aan FKG architecten gevraagd een nieuw ontwerp te maken voor de Compas VMBO school in Zaandam. Het project behelst uiteindelijk de verbouwing, gedeeltelijke sloop en uitbreiding van het bestaande gebouw en de school biedt plek voor 800 leerlingen.

Opdrachtgever

OVO Zaanstad

Aannemer

J.P. van Eesteren B.V.

Constructeur

Peters & Van Leeuwen

Locatie

Zaandam

Het nieuwe schoolgebouw is een school geworden waar zowel de leraren als de leerlingen trots op kunnen zijn. Een school die herkenbaar is, waar de ruimtes voor het daadwerkelijke onderwijs op een gestructureerde wijze in het gebouw toegepast zijn en alle tussenliggende ruimtes een spannende en uitdagende mogelijkheid bieden tot ontmoeting.

Want juist dat ontmoeten, het ‘zien en gezien worden’ maakt het ‘naar school gaan’ leuk. De hoofd structuur van de school zou bij wijze van spreken gelezen kunnen worden als een catwalk, waar de wisselwerking tussen model en publiek ook in twee richtingen plaatsvindt. De vaardigheden die leerlingen zo opdoen naast de ‘gewone’ lessen zorgt ervoor dat jonge mensen op een sociale manier klaar gestoomd worden voor de maatschappij.

Renovatie en nieuwbouw

Het grootste deel van het bestaande gebouw was als casco goed bruikbaar. Daardoor is de plek van de school op het kavel meteen bepaald. Het hoofdgebouw werd “gestript” tot casconiveau en uitgebreid tot bijna aan de erfgrens. Het lagere, daar dwars op staande bouwdeel daarachter werd gesloopt, evenals de kleedruimten van de bestaande twee gymnastieklokalen. De gymzalen zelf bleven gehandhaafd en zijn uitgebreid met een derde, vergroot exemplaar. Voor de hele sportafdeling is een separate entree gemaakt vanuit het portaal van de hoofdingang voor gebruik buiten schooltijden. In de strook voor de gymnastieklokalen is op de eerste verdieping een bouwdeel toegevoegd “op pootjes”, met daaronder een aantal staf- en facilitaire ruimtes, gekoppeld aan de ruggengraat van het gebouw: een binnenplein dat loopt vanaf de buitenruimte aan de Zuiderzee.

Circulatie- en gebruiksruimte

In de ouderwetse scholen waren gangen uitsluitend een faciliteit om naar de lesruimte (de lokalen) te komen. Het moderne onderwijs is meer dan alleen klassikaal en de circulatieruimte heeft een dubbel gebruik als werkruimte. In het leerplein-concept is dat in sterkere mate het geval. Het hier voorgestelde gebouwconcept heeft nauwelijks pure circulatieruimte. Op de begane grond kan vanuit de leerpleinen het grote binnenplein worden benut of – op de verdieping – de omloop rond de vide. De leerpleinen zijn per verdieping steeds opnieuw in te delen door eenvoudig een tussenpui te verplaatsen.