Renovatie flats Monnickendam

flat monnickendam voorgevel.jpg
flat monnickendam trappenhuis.jpg
flat monnickendam galerij.jpg
flat monnickendam detail galerij.jpg
flat monnickendam dakopbouw.jpg
flat monnickendam bestaand 03.jpg
flat monnickendam bestaand 02.jpg
flat monnickendam bestaand 01.jpg

Home > Projecten > Renovatie flats Monnickendam

Flats Monnickendam

FKG architecten heeft voor de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam 11 sobere flats een aantrekkelijk, toegankelijker en eigentijds uiterlijk gegeven. Dit door toepassing van kleur en nieuwe materialen maar ook het toevoegen van liften.

Opdrachtgever

Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Aannemer

Van Ieperen Groep

Constructeur

Peters & van Leeuwen

Locatie

Monnickendam

Het uitgangspunt was om de huidige sobere flats een aantrekkelijker, toegankelijker en eigentijdser uiterlijk te geven. Door aanpassing van de kleuren en de toevoeging van nieuwe materialen en gevelelementen hebben de flats, met redelijk eenvoudige middelen, een fikse opwaardering gekregen.

Met name de trappenhuizen hadden in de oude situatie een weinig uitnodigend en onvriendelijk karakter. Aan de trappenhuizen zijn, in de nieuwe situatie, glazen entreepartijen toegevoegd. Tevens zijn de gevels voorzien van fris groen tegelwerk, glasstroken en een overstekende dakrand. Naar de flat toelopend zullen de trappenhuizen als herkenbare bakens uitnodigen tot binnenkomst.

Op vergelijkbare wijze als de trappenhuisgevels zijn ook de gevels gerenoveerd. Een aantal flats zijn rondom voorzien van een terra kleurige stuclaag. Deze laag is op het bestaande metselwerk aangebracht. Aan de galerijen zijn geperforeerde stalen schermen opgehangen, als de wimpels van het gebouw. Dezelfde geperforeerde schermen worden gebruikt als afscherming van de bestaande balkons.

Door toevoeging van gekleurde brandtrappen voldoen alle flats weer aan de huidige eisen voor het vluchten bij brand. De toegankelijkheid van de flats is in grote mate verbeterd. De belangrijkste bijdrage hiertoe was de toevoeging van een lift. Deze lift is bereikbaar vanuit het trappenhuis en is transparant uitgevoerd. De lift reikt tot aan de derde verdieping.

Naast de genoemde exterieure wijzigingen zijn de flats ook van binnen opgefrist, met name door het aanbrengen van nieuw schilder- en tegelwerk. Hiervoor zijn frisse lichte kleuren toegepast.