Zorg complex Pinokkio

zorg complex pinokkio impressie 01.jpg
zorg complex pinokkio impressie 02.jpg
zorg complex pinokkio situatie 01.jpg
zorg complex pinokkio begane grond 01.jpg
zorg complex pinokkio eerste verdieping 01.jpg
zorg complex pinokkio tweede verdieping 01.jpg
zorg complex pinokkio doorsnede 01.jpg

Home > Projecten > Zorg complex Pinokkio

Pinokkio Zaandam

In het prachtige Van Raaltepark dat onderdeel uitmaakt van het in 1931 gebouwde gemeenteziekenhuis heeft FKG architecten een appartementen-gebouw ontworpen voor 20 bewoners met een verstandelijke beperking. De architectuur is een eigentijdse interpretatie van de jaren ’30 (baksteen). De bewoners wonen in een veilige en beschermde omgeving met eigen woonruimte en gedeelde groepsruimten.

Opdrachtgever

Stichting Odion

Het huidige dagcentrum Pinokkio in Zaandam wordt vervangen door een appartementencomplex voor mensen met een verstandelijke handicap. Dit complex is gelegen in het prachtige Van Raaltepark, dat onderdeel uitmaakt van het tot appartementen verbouwde oorspronkelijke Gemeentelijk ziekenhuis. Een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwbouw is om deze groene ‘oase’ in de stad te ontwikkelen tot een aantrekkelijke parkachtige omgeving waarin de bewoners kunnen verblijven, met de kwaliteiten van een buitenplaats.

Stedenbouwkundig concept

Het nieuwe woongebouw is ondergeschikt aan het park en bevindt zich als een paviljoen in de groene ruimte. De oorspronkelijke centrale as is een ‘ruimte-as’ en verbindt het Van Raalte Centrum met het centraal gelegen plein. De nieuwbouw maakt zich los van deze as en de symmetrische opzet. Het nieuwe woongebouw is compact van vorm waardoor er zoveel mogelijk ruimte overblijft voor groen; er wordt park toegevoegd aan de ruimte. In de uitwerking zal het gebouw een ‘zachte’ gevelbehandeling krijgen en daarmee opgaan in het park.

Doelgroep

De woonvorm is bedoeld voor 20 cliënten met een verstandelijke beperking. De bewoners wonen er beschermd en onder 24-uurs begeleiding in een eigen woonruimte. De bewoners delen een voordeur. Bij de voordeur is de kantoorruimte van het personeel. Dit versterkt het gevoel van veiligheid. Er zijn 2 bewonersgroepen van ca. 10 personen met een eigen algemene ruimte. In deze ruimte kunnen de bewoners elkaar ontmoeten en worden er maaltijden gebruikt.

De bewoners hebben veel structuur en rust nodig. Een ‘prikkelarme’ en beschermde omgeving is daarbij een belangrijke wens. De locatie Pinokkio voldoet aan deze wens; het Van Raaltepark biedt een veilige en rustige woonomgeving.