MFA Kreekrijk

MFA Kreekrijk schets 01
MFA Kreekrijk schets 02
MFA Kreekrijk situatie
MFA Kreekrijk concept
MFA Kreekrijk begane grond
MFA Kreekrijk verdieping
MFA Kreekrijk flexibele lokalen
MFA Kreekrijk doorsnede

Home > Projecten > MFA Kreekrijk

Ontwerp MFA Kreekrijk Assendelft

FKG architecten heeft meegedaan aan de architectenselectie voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te Assendelft. Ondanks dat het plan goed aansloot bij het Programma van Eisen en het stedenbouwkundige plan is de keuze op een ander ontwerp gevallen.

Opdrachtgever

Prijsvraag

Locatie

Assendelft

Architectuur

Elke school is uniek en vraagt om een eigen invulling. We werken niet met vooropgezette stijlkenmerken, maar zoeken naar een vormentaal die past bij de specifieke opdracht. Onze architectuur is altijd op maat gemaakt. Onze gebouwen kunnen terughoudend zijn en minimaal, maar ook expressief en uitbundig. Alle gebouwen zijn een resultaat van diepgaand onderzoek naar de specifieke kenmerken van de opdracht en de bijzonderheden van de locatie. We beogen daarbij duurzame scholen te maken die niet alleen bij de oplevering aansprekend zijn, maar ook in de toekomst hun waarde en betekenis voor de samenleving behouden.

Functionaliteit

Onze scholen hebben een interessante ruimtelijke kwaliteit die de ontwikkeling van kinderen stimuleert. De gebouwen zijn overzichtelijk, functioneel en helder van opzet, maar bewegend door het gebouw zijn er diverse verrassingen te beleven. Vides en patio’s zijn hier voorbeelden van, maar ook interessante doorkijkjes op kinderhoogte en niveauverschillen. Een school is daarbij geen gang met lokalen, maar een aaneenschakeling van bruikbare en interessante ruimten. Centraal gelegen is het ‘hart’ van het gebouw, meestal een grote ruimte waar iedereen binnenkomt. Een ruimte die uitnodigt, inspireert, nieuwsgierig maakt en laat zien wat het gebouw te bieden heeft.

Flexibel

Multi functionaliteit op korte termijn kan toegepast worden door het interieur van de school flexibel en beweegbaar uit te voeren door het toepassen van flexibele wanden, waardoor het mogelijk is om ruimtes te koppelen.

Flexibiliteit op lange termijn kan gerealiseerd worden door het schoolgebouw een vrij-dragend skelet te geven met een kolomstructuur. Dit zorgt voor open plattegronden die op verschillende manieren ingevuld kunnen worden. Hierdoor zijn de indelings-mogelijkheden flexibel en eenvoudig aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in de onderwijsvisie. Zelfs andere gebruikers zijn in de toekomst in het gebouw mogelijk.