Fortuinlaan Krommenie

fortuinlaan krommenie impressie.jpg
fortuinlaan krommenie situatie 01.jpg
fortuinlaan krommenie type a plattegronden 01.jpg
fortuinlaan krommenie type a gevels 01.jpg

Home > Projecten > Fortuinlaan Krommenie

Fortuinlaan Krommenie

In opdracht van Parteon heeft FKG architecten een plan ontwikkeld voor 80 woningen aan de Fortuinlaan Krommenie op de locatie van de voormalige Fortuinschool.

Opdrachtgever

Parteon

Locatie

Krommenie

Locatie

De structuur van de bebouwing van Krommenie is ontleend aan het onderliggende slagenlandschap met vaarten en sloten. De locatie ligt in een tussenzone met voorzieningen zoals een winkelcentrum, zwembad en scholen. De bebouwingsrichting wijkt af van die in de omliggende woonwijken. Op de locatie stond een ensemble van gebouwen voor de Trias VMBO (Fortuin)school. Het betreft bebouwing met theorielokalen, praktijklokalen, een gymlokaal en gemeenschappelijke ruimten. In een eerder onderzoek, in opdracht van Parteon, is vast komen te staan dat herontwikkeling van de bestaande gebouwen niet gewenst is vanuit programmatische en kostenoverwegingen.

Architectuur

Bewoners van een buurt horen bij elkaar. Ze voelen zich, in onderlinge diversiteit, samen thuis in de sfeer die hun buurt bepaalt. Voor de Fortuinschool-locatie is gekozen voor een sfeer die de buurt enerzijds op zich zelf doet staan maar anderzijds toch ook laat aansluiten op het dorp er omheen. Keramische materialen in warme tinten en fijnzinnige details spelen een hoofdrol.

Pilotproject Fortuinschool

Het pilotproject moet duidelijk maken welke mogelijkheden er bestaan voor duurzaam bouwen op een dergelijke locatie. Zo zal inzichtelijk gemaakt moeten worden wat er nodig is voor energiebewust bouwen, welke investeringen daarmee gepaard gaan en hoe financiƫle dekking hiervoor gevonden kan worden. Ook zal inzichtelijk moeten worden welke gewenste technologie dat met zich mee brengt en welke maatregelen voor welke doelgroep het meest geschikt zijn. Hiervoor zullen de betrokkenen, de gemeente, de opdrachtgever, de architecten, de makelaars en de bouwers al hun ervaring inzetten.