Ontwerp basisschool ’t Prisma Purmerend

ontwerp school prisma impressie.jpg
ontwerp school prisma situatie
ontwerp school prisma plattegrond
ontwerp school prisma doorsnede
ontwerp school prisma schets.jpg

Home > Projecten > Ontwerp basisschool ’t Prisma Purmerend

Ontwerp basisschool ’t Prisma Purmerend

Voor de architecten selectie voor basisschool ’t Prisma heeft FKG architecten een school ontworpen met een transparant karakter. Door de vorm, positie en het materiaal gebruik past het gebouw goed in de omgeving.

Opdrachtgever

Prijsvraag

Locatie

Purmerend

Huidige situatie

De huisvesting van basisschool ’t Prisma in Purmerend voldeed niet meer aan de hedendaagse functionele eisen. Zodoende heeft de gemeente aan de St. Confessioneel Primair Onderwijs Waterland een bouwbudget beschikbaar gesteld voor nieuwe huisvesting van ‘t Prisma. De school was verdeeld over twee locaties: ‘t Prisma locatie Overwhere en ’t Prisma locatie Wheermolen. De scholen zijn genoemd naar de wijken waarin zij staan. Beide wijken zijn gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw en waren destijds de eerste nieuwbouwwijken van Purmerend

Ontwerp nieuwe basisschool ’t Prisma

Het ontwerp betreft een basis- en kleuterschool met 10 groepsruimten. Het hart van de school wordt gevormd door twee multifunctionele ruimten welke in open verbinding staan met de omliggende groepsruimten. De gevel sluit aan op de schaal van de buurt en de maat van de kinderen. De omgeving word als het ware naar binnen gehaald. De wens was ook om een goede aanduiding van de school te creëren zodat overdag en ’s avonds goed duidelijk was dat het om een school gaat.

Integrale samenwerking

Kenmerk van een goed project is de coöperatieve samenwerking tussen alle betrokken partijen zoals opdrachtgever, architect, adviseurs en de gebruikers. Alle partners hebben dezelfde intentie en het zelfde doel (een zo goed mogelijk gebouw) en men zal zich inspannen om begrip te hebben voor de probleemstelling van de ander. Alleen op deze wijze kan in gezamenlijkheid worden gezocht naar de beste oplossingen binnen de kaders van programma, tijd en geld.

FKG architecten aan de zaan werkt met het Bouw Informatie Model (BIM). Daarmee wordt alle relevante informatie gedurende het gehele bouwproces opgeslagen, gebruikt en beheert in een digitaal (3D) gebouw-model. Het BIM haalt schotten weg tussen verschillende disciplines waardoor we sneller tot een beter resultaat komen. Samenwerken in één 3D model geeft een optimaal inzicht in alle aspecten van een gebouw.