Bureau

BUREAU


Bureau / Duurzaamheid / Bim / Diensten / Onderzoek, analyse en strategie / Haalbaarheidsstudies en structuurontwerp / Architectonisch ontwerp / Technisch ontwerp en detaillering / Vergunningen / Directievoering en toezicht


FKG architecten aan de zaan is een architectenbureau dat streeft naar duurzame gebouwen met een hoogwaardige architectuur. Het bureau vindt haar oorsprong in 1959 en heeft gedurende de jaren veel kennis vergaard, ervaring opgedaan en expertise ontwikkeld. FKG architecten aan de zaan is al jarenlang een gerenommeerd bureau. Een sterk merk met een goede reputatie. Een bureau dat bekend staat om haar zorgvuldige ontwerpen en geroemd wordt om de servicegerichte aanpak. Goede service als een vanzelfsprekendheid. Bij FKG staat u als klant áltijd centraal.

FKG ontzorgt, is persoonlijk betrokken en beheerst het proces tot in de puntjes. Bij FKG gaan we altijd voor het beste resultaat en rusten we niet eerder voor dit bereikt is. FKG komt voor iedere opgave met een passend en verrassend ontwerp. Teamwork is daarbij voor FKG essentieel. Ons team bestaat uit professionals die van hun vak houden. Hoogopgeleid personeel met visie en ambitie. Mensen die van nature nieuwsgierig zijn. De combinatie van een goed team en de ambitie van duurzame, hoogwaardige architectuur resulteert in aansprekende projecten die tot ieders verbeelding spreken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat volgens FKG verder dan alleen het toepassen van duurzame materialen en installaties. FKG architecten is ervan overtuigd dat duurzame gebouwen, gebouwen zijn waar mensen ook na decennia nog steeds van houden. Gebouwen die mee kunnen groeien met de behoefte van de gebruiker en die over een duurzame kwaliteit beschikken. Gebouwen waar mensen trots op zijn, gaan immers langer mee. Duurzame kwaliteit kan alleen tot stand komen als duurzaamheid integraal en in alle fasen van het ontwerpproces meetelt. De benadering van FKG architecten kenmerkt zich door een sterke focus op gebruikskwaliteit, de keuze voor duurzame materialen, een zorgvuldige inbedding van het gebouw in de context, flexibiliteit en slimme klimaatconcepten. Deze aanpak leidt tot duurzame architectuur die een hoge waardering heeft bij haar gebruikers. Een belangrijk aspect bij het integraal duurzaam ontwerpen is voor FKG de meetbaarheid en de status die het krijgt.

FKG gebruikt hier toe het duurzaamheidskeurmerk BREEAM en het bureau heeft zich in de afgelopen jaren geprofileerd als een ware specialist op dit gebied. Breeam staat voor Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method. Breeam meet meer dan alleen energieverbruik. Breeam kijkt naar de totale impact van het gebouw op het milieu, denk aan: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Een interessant gegeven is dat de overheid subsidie vrijmaakt voor gebouwen met een Breeam-certificaat. Een Breeam-gecertificeerd gebouw is een duurzaam gebouw dat het milieu minder aantast en minder energie kost. Dit resulteert in een duurzaam en verantwoord gebouw dat past binnen een duurzame wereld.

Architectenbureau & Bim

FKG architecten aan de zaan werkt met een van de nieuwste communicatiemiddelen voor het ontwerp-, uitvoerings- en onderhoudsproces van een gebouw: het Bouw Informatie Model (BIM). Daarmee wordt alle informatie gedurende het gehele (ontwerp/bouw/gebruik) proces opgeslagen, gebruikt en beheert in een digitaal (3D) gebouwmodel. BIM verbindt de verschillende bouwdisciplines met elkaar, waardoor we sneller tot een beter resultaat komen. Samenwerken met onze adviseurs in één 3D-model geeft een optimaal inzicht in alle aspecten van het gebouw. Hiermee worden gedurende het ontwerpproces faalkosten voorkomen die anders zouden kunnen voorkomen tijdens de uitvoering. Het spaart tijd uit en draagt daarnaast bij aan een positieve, wederzijdse beïnvloeding van en door ontwerpers, adviseurs, uitvoerenden en opdrachtgever.

BIM maakt het mogelijk om al tijdens het ontwerpproces, het gebouw door te rekenen op het gebied van o.a. kosten, bouwtijd en energieverbruik inclusief de invloed op bouwkosten als gevolg van ontwerpwijzigingen en varianten. Het geeft de kans gebouwen sneller te ontwikkelen en efficient om te gaan met de kosten. Het aantal fouten wordt immers teruggebracht, evenals de faalkosten. Naast het feit dat in het ontwerpproces beter optimale en inzichtelijke keuzes gemaakt kunnen worden, zorgt deze werkwijze ook voor een optimale afstemming tussen partijen in het proces: opdrachtgever, aannemer, adviseurs en architect.

Diensten

De toekomst van de architectenbranche is na de crisis behoorlijk veranderd. Er worden nieuwe eisen gesteld aan architectenbureaus en haar medewerkers. In plaats van zich er tegen te verzetten, gaat FKG architecten mee in de ontwikkelingen en past zij haar diensten hier op aan. ‘It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives.

It is the one that is most adaptable to change’- Charles Darwin. FKG zet hierbij in op de kernkwaliteiten van de architect. Verbindende kracht, verbeeldende kracht, conceptueel en analytisch denkvermogen, maar ook brede bouwtechnische kennis, dat is waar FKG architecten in gelooft en wat wij middels onze diensten uitdragen.


Onderzoek, analyse en strategie

FKG architecten aan de zaan is ervan overtuigd dat goed onderzoek naar de opgave en een nauwkeurige analyse naar de context essentieel is voor het juiste antwoord op de vraag. Het is daarmee de basis voor de juiste strategie en het concept van een project.

FKG architecten aan de zaan gelooft dat een juiste strategie, een sterk concept en een krachtig verhaal essentieel zijn voor een goed ontwerp. Het verhaal als middel voor een goed idee. Een goed idee dat zijn oorsprong vindt in gedegen onderzoek, analyse en strategie.


Haalbaarheidsstudies en structuurontwerp

Een goed project begint bij een goed idee. FKG architecten aan de zaan werkt middels haalbaarheidsstudies en een structuurontwerp het eerste idee uit tot een ontwerp. Simplistische (stedenbouwkundige) plattegronden, doorsneden, 3D modellen, maquettes, vormstudies en schetsen kenmerken deze fase.

Het plan dient als basis voor de (financiële) haalbaarheid van het project, zowel voor de opdrachtgever als de gemeente. Een eerste strategische verkenning van de opgave met oog voor een haalbaar plan dat past bij het ambitieniveau van de opdrachtgever.


Architectonisch ontwerp

Bij overeenstemming van de uitgangspunten voor het ontwerp wordt het geheel verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. FKG architecten aan de zaan gelooft in een sterk architectonisch concept dat ten grondslag ligt aan de verdere uitwerking van het ontwerp.

Een sterk idee dat de leidraad is voor de te maken keuzes tijdens het ontwerpproces. Keuzes als het gaat om bouwmethode, constructieprincipe, facadeindeling, materialisering en detaillering.


Technisch ontwerp en detaillering

Naast het maken van aansprekende ontwerpen waar veel aandacht is voor esthetiek en schoonheid, besteedt FKG architecten aan de zaan minstens zoveel aandacht aan de maakbaarheid van het gebouw. Gebouwen die er niet alleen aantrekkelijk uitzien maar ook bouwtechnisch kloppen.

Gebouwen die aan de laatste bouwvoorschriften en regelgeving voldoen en voorzien zijn van de nieuwste innovaties. Dankzij haar expertise, kennis en ervaring weet het het team van FKG deze componenten samen te smelten tot een goed en kloppend gebouw. Samen met een vast team van adviseurs werken wij het ontwerp technisch tot in de puntjes uit.


Vergunningen

Voordat het gewenste ontwerp daadwerkelijk gebouwd mag worden, dient het bouwplan ter goedkeuring langs de gemeente te gaan. De gemeente toetst het ingediende bouwplan op verschillende onderdelen: constructieve veiligheid, brandveiligheid, technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid en bruikbaarheid en nog veel meer zaken.

Het ontwerp zal tevens gepresenteerd worden aan welstand. De commissie toets het plan op architectonische inpassing in de omgeving. Ingewikkelde materie waar veel bij komt kijken. FKG architecten aan de zaan is expert op dit gebied en beheerst het proces als geen ander.


Directievoering en toezicht

Zo zorgvuldig als FKG architecten is bij het maken van ontwerpkeuzes, zo zorgvuldig zijn wij ook bij de controle van andermans keuzes. Tijdens de directievoering controleert FKG architecten de tekeningen van derden. Te denken valt aan de tekeningen van constructeurs, aannemers, leveranciers en installateurs. Naast het controlewerk organiseert FKG architecten bouwvergaderingen en werkvergaderingen en zorgt het bureau voor een soepel verloop van het proces.

FKG dirigeert als het ware de partijen die bij het proces betrokken zijn en leidt het geheel in goede banen. De rol van de directievoerder verandert tijdens de realisatie van de bouw in die van opzichter. Deze persoon houdt toezicht op de bouwplaats en bewaakt en waarborgt de kwaliteit van het ontwerp.